Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů vás informují o typu, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů na těchto webových stránkách, které byly vytvořeny pomocí aplikací WordPress, Elementor a Motopress.

Odpovědná osoba

Správcem odpovědným za zpracování údajů na těchto webových stránkách ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je [Ihr Name und Anschrift].

Kontaktní formulář a rezervace

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo si rezervujete pokoje, budou vámi poskytnuté údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo) uloženy pro účely zpracování vašeho dotazu nebo rezervace a v případě dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

WordPress, Elementor a Motopress

Tyto webové stránky používají WordPress jako systém pro správu obsahu a Elementor a Motopress pro design a tvorbu obsahu. Pomocí těchto nástrojů mohou být shromažďovány a zpracovávány osobní údaje. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společností WordPress, Elementor a Motopress.

Zabezpečení

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou nebo změnou a před neoprávněným zveřejněním nebo přístupem.

Práva na ochranu údajů

Máte právo na informace o osobních údajích, které jsou o vás uchovávány, o jejich původu a příjemci a o účelu zpracování údajů. Máte také právo na opravu, vymazání nebo zablokování svých údajů. Máte také právo na opravu a výmaz. Pro uplatnění těchto práv a pro další otázky týkající se ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení. Blokování vašich údajů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů v případě potřeby změnit, abychom je přizpůsobili aktuálním právním požadavkům nebo provedli změny v našich službách. Nové zásady ochrany osobních údajů se pak uplatní při vaší další návštěvě.