Impressum

Odpovědnost za obsah těchto webových stránek:
Monteurz
Wladimir Milke
Sunderbauer 3
49509 Recke
Německo

Kontakt:

E-Mail: info@monteurz.de
Telefon: 0170 8911681

Identifikační číslo pro daň z prodeje:

St.-Nr.: 327/5147/3959

Zprostředkování
Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naši e-mailovou adresu najdete ve výše uvedeném právním upozornění.

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

Odpovědnost za obsah
Jako poskytovatel služeb jsme povinni podle § 7 odst. 1. TMG odpovídá za svůj vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými právními předpisy. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se o konkrétním porušení dozvíte. Jakmile se o takovém porušení dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy
Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tento obsah třetích stran převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný.

Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek však není možné bez konkrétních důkazů o protiprávním jednání.
není rozumné. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení právních předpisů, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Autorská práva
Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Reprodukce, úpravy, šíření a jakýkoli způsob využití nad rámec autorského zákona vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení právních předpisů, okamžitě takový obsah odstraníme.

Ochrana údajů:

Informace o ochraně údajů najdete na naší stránce o ochraně údajů na adrese: Zásady ochrany osobních údajů